Beynəlxalq valyuta fondunun dəyərləndirilməsi ilə, regionun ölkələri arasında Gürcüstanda iqtisadi artım göstəriciləri ən yüksəkdir.
 
Təşkilat öz veb-səhifəsində 2018-2023-cü illərin proqnoz göstəricilərini yenilədi.
 
Gürcüstana verilən dəyərləndirmə ilə iqtisadi artım belədir – 2018-ci il üçün 4.5 faiz, 2019-cu il üçün 4.8 faizlə, 2020-ci il üçün 5 faiz, 2021-2023-ci illərdə – 5.2 faiz.
 
Qeyd olunan göstəricilərlə, Gürcüstan Cənubi Qafqazın digər ölkələrindən:  Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Moldova və Belorussiyadan öndədir.
 
Məsələn, 2018-ci-2020-ci illərdə Gürcüstan iqtisadiyyatı 14.3 faizlə artmışdısa, Türkiyədə bu göstərici 12 faiz təşkil etdi.
 
Moldovada 11.1 faiz, Ermənistanda – 10.4 faiz, Ukraynada – 10 faiz, Azərbaycanda – 9.5 faiz, Belorussiyada –7.2 faiz, Rusiyada isə, – 4.7 faiz.
 
2018-2023-cü illər üçün Gürcüstanın iqtisadi artımı 29.9 faizə çatır.
 
Müqayisə üçün, Türkiyədə bu göstərici 22.8 faizi təşkil edir.
 
Ənənəvi olaraq, iqtisadi artım göstəriciləri Mərkəzi asiya ölkələrində müşahidə olunur.
 
2018-2023-cü illərdə Gürcüstanda yaxşı göstəricilər Türkmənistanda və Özbəkistanda var.
Baxış sayı: 67