Marneuli meriyası sosial müdafiəsiz əhalini odunla təmin edəcək. 
Bələdiyyədən bildirirlər ki, odunum paylanması məktub əsasında olacaq.
 
İndiki vəziyyətdə meriya 100 -ə qədər məktub alıb.
 
Sosial Müdafiəsiz ailələrə odun ballara əsasən veriləcək və 2 kub metr həcmində odun verəcəklər. Marneuli özünüidarəetməsi odunu qəzalı vəziyyətdə olan ağacların təmizlənməsindən sonra verəcək.
Baxış sayı: 54