Gürcüstan iqtidarının qərarı ilə, xüsusi əhəmiyyəti olan obyetklərin siyahısı təsdiqləndi.

Qətnamədə deyilir ki, özəl və dövlət əməkdaşlığı haqqında” qanunun 17-ci maddəsinin 4-cü bəndinə müvafiq olaraq, xüsusi əhəmiyyət daşıyan obyeklərin siyahısı hazırlandı.

Qeyd olunan siyahı belədir:

  1. Beynəlxalq xidmət və onunla bağlı obyektlər.
  2. Gürcüstanın tele-radio mərkəzinin rəqəmli televiziya yayımçılığı şəbəkəsinin infrastrukturu, onların arasında, televiziya telekomunikasiya antenləri.
  3. Dəmir yolu və metropoliten.
  4. Gürcüstan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan penitensiar müəssisələr, penitensiar zonaların kənarında qadağan edilən xəttlər, Gürcüstanın Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində olan orqanların və Probasiya bürolarının administrativ binaları.
  5. Gürcüstan poçtunun infrastrukturu: servis mərkəzləri, əmanətlərin işlənmə mərkəzləri.
  6. Yer kürəsini öyrənən elmlər institutunun yeraltı geofizika laboratoriyası.
Baxış sayı: 69